Smittevern i drosje!

Det er for tiden ingen restriksjoner i drosjene.