Smittevern i drosje!

Passasjerer bør sitte i baksetet.

Avstand mellom sjåfør og passasjerer i baksetet vurderes som tilstrekkelig i det man ikke sitter ansikt til ansikt.  

En meter avstand mellom passasjerer er anbefalt og bør tilstrebes gjennom hele reisen. 

Det er gitt nasjonalt påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport og i Taxi.  

Påbudet gjelder ikke for barn under 12 år, for personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind.