DIREKTEBESTILLING

Ring 02600


Når du ringer til Taxisentralen vil du før samtale med operatør starter bli informert om at samtalen tas opp på ”tape.»
Dette er trygt for både deg som kunde og oss som sentral dersom det blir tvil om hva som er avtalt.

Vår servicetelefon 02600 er betjent 24 timer i døgnet. (Fra utlandet ringer du +4769362623) Ved direktebestilling ønsker du bil så raskt som mulig, og vårt datasystem vil søke etter nærmeste bil til oppdraget.

Det påløper en fremføringstakst eller en hentetakst, og dersom bilen må vente på deg på henteadressen påløper en ventetakst.  Se også under «PRISER» i menyen over.

Forhåndsbestilling med tidsgaranti


Dersom du forhåndsbestiller senest 8 timer før hentetidspunkt, vil Taxisentralen sørge for at du bringes frem til leveringsadressen.

Dersom leveringsadressen innebærer overgang til annen korresponderende transport som buss, tog eller fly må du beregne minst 30 min. tid mellom taxiturens avslutning og bussturens eller togturens start.

For fly må du beregne 30 min. i tillegg til innsjekkingstidene flyselskapet har opplyst deg om.

Ved forsinkelser der vi er årsak til at du ikke vil nå korresponderende transport, er det Taxisentralens sentralbord  som vurderer det rimeligste og mest hensiktsmessige alternativ ut fra situasjonen.

Forhåndsbestilling via internett


Via våre websider kan du både direktebestille og forhåndsbestille taxi. Du kan bestille ved å klikke her.

Generelt for alle bestillinger


Ved bestillinger der kunden ønsker tilrettelegginger for barnesete, må dette informeres om ved bestilling, da dette kan påvirke valg av type bil. Det samme gjelder ved transport der også førerhund skal være med.

Ved bestilling av maxitaxi der sentralen selv velger å sende 2 mindre biler i stedet for 1, vil taxituren ikke koste mer enn det den opprinnelige bestillingen ville ha kostet.

Når det ved bestilling er avtalt med kunde at det kan sendes 2 biler i stedet for 1, vil ekstrakostnaden måtte betales av kunden.

Forhåndsbestilling uten tidsgaranti


Vanlige forhåndsbestillinger uten tidsgaranti kan gjøres tidligst 8 timer før og senest 1 time før hentetidspunkt.