Her ligger vår redegjørelse etter Åpenhetsloven
Åpenhetsloven-Redegjørelse-2023